• fb  gglp2
  • רוצה לדעת עוד על לידה עם דולה צרי עימי קשר - 052-4662443

מהו דם טבורי

דם טבורי הוא הדם הנותר בחבל הטבור ובשלייה מיד לאחר שנותק מהאם ומהיילוד. דם זה מהווה מקור לתאי גזע (הוא מכיל תאי גזע המטופיטיים – לתאים אלה היכולת לייצר את הכדוריות האדומות, הלבנות והפלזמה) אשר יכולים לשמש לטיפול במגוון מחלות שטופלו בעבר בתאי גזע ממח עצם.
"תאי גזע הם תאים הנבדלים מתאים אחרים בכך, שעדיין לא עברו תהליכי התמיינות

סופיים לסוג רקמה ולכן הם מסוגלים להתמיין, לפי הסביבה שבה הם יהיו, לתאים מרקמות שונות.
תאי גזע ממקור דם טבורי שנאסף בלידה הם בעלי התאמה גנטית מלאה ליילוד שממנו נאספו ובעלי סבירות התאמה גבוה לכל אחד מבני המשפחה מדרגה ראשונה (בשיעור של לפחות 25%). מלבד תאי גזע המשמשים היום להשתלות וטיפולים רפואיים מצילי חיים , לתאי הגזע יתרונות רפואיים נוספים.
הרפואה חשפה את עובדת היות הדם הטבורי מקור עשיר לתאי גזע מצילי חיים אשר בתהליך פשוט יחסית ניתנים לאיסוף, עיבוד והקפאה.
הטיפול בעזרת תאי גזע מדם טבורי הפכו שכיחים ומקובלים ומשמשים לריפוי מחלות רבות של מערכת הדם והמערכת החיסונית .
האפשרויות העומדות בפני הורים לפני לידה
לא לשמר דם טבורי – יש כל מיני סיבות שמובילות הורים להחלטה הזו. המרכזיות שבהן: חוסר מודעות או חוסר עניין, אמונה דתית או רוחנית מסוימת. קיימת גם הגישה של חיתוך מאוחר של חבל הטבור ואז לא ניתן לאסוף דם טבורי כי נשאר מעט והוא כבר בתהליך קרישה.
שימור פרטי – דם טבורי שנאסף לשימור פרטי ישמר בבנק פרטי לטובת התינוק ממנו נאסף ולטובת בני משפחה קרובים. הדם יסומן בסימני זיהוי מובהקים וברורים על מנת שלא ייווצר בלבול בין מנות דם טבורי השונות. שימור פרטי כרוך בהתקשרות עם אחת מהחברות המשווקות את השירות ובתשלום.
תרומת דם טבורי לשימור ציבורי – דם טבורי שנאסף אינו מסומן בסימן זהות הקושר אותו לתינוק ממנו הוא נאסף והוא נשמר בבנק ציבורי. הוא יכול לשמש עבור השתלהבחולה כשלהו הזקוק לתאי גזע מדם טבורי או למחקר. שימור דם טבורי ציבורי כרוך בהודעה מראש ומילוי טפסים (בדיוק כמו בשימור הפרטי) אך הוא אינו כרוך בתשלום. לא בכל בתי החולים בארץ קיים איסוף דם טבורי לשימור ציבורי.

כתיבת תגובה

‪Google+‏